aanbod dans
aanbod dans

Twee vliegen in één klap: dansen is beweging én podiumkunst. Maar dansen is ook vrij zijn, is durven en denken met je lichaam, samen genieten. Dansen is voor iedereen, voor jong en oud, voor meisjes en jongens en blijkt uitstekend voor body en soul.

Dat zijn dus heel veel vliegen in één klap. 

Ontdek wat STAP dansend te bieden heeft.

traject A
je bent
4 of 5 jaar
dans k.2, k.3

We gebruiken en stimuleren de grenzeloze fantasie van kleuters in de verschillende lesthema’s. Spelenderwijs ontwikkelt het kind zijn motoriek en een gevoel voor dans en muzikaliteit. De kleuter wordt zich bewuster van zijn eigen lichaam en leert die op verschillende manieren te gebruiken. Speel- en dansplezier staan altijd voorop!

je kan de richting kleuterdans volgen in:
4 dansers in tutu
je bent
6 of 7 jaar
dans 1.1, 1.2

Het verkennen van de verschillende dansstijlen is hier essentieel. De basis van klassiek ballet komt aan bod (houding en lenigheid) maar ook hedendaagse dansstijlen. Naast een goede danshouding ontwikkelen, ligt de focus op creativiteit, dansbeleving en expressie. Een prima ballerina worden of een echte dansheld: het begint allemaal in deze lessen!

je kan de richting dansinitiatie volgen in:

traject B

je bent tussen
15 en 50 jaar

Dit is ook het startpunt voor iedereen die start ouder dan 15 jaar. Als je vroeger nooit gedanst hebt, start je in het eerste jaar danslab 2.1. Heb je wel al enige danserevaring, dan bekijken onze leerkrachten in welk jaar je kan aansluiten.

dans 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

We werken aan een stevige klassieke basistechniek, soepelheid en een goede lichaamshouding. Kernbegrippen zijn vanaf nu kracht, lenigheid en elegantie. We combineren dit met moderne aspecten uit hedendaagse dans: coördinatie, ruimtegebruik, grondwerk en improvisatie. Dit zit allemaal verweven in leuke choreografieën. Je leert improviseren en daarbij doe je een beroep op je eigen fantasie en creativiteit.

Vanaf 2.2 kunnen leerlingen uitgenodigd worden voor dit extra uurtje choreografie. 

In deze les kunnen leerlingen verder kennismaken met andere stijlen als jazz, hedendaags, modern, funk. Tijdens dit uur wordt er specifiek aan een choreografie gewerkt binnen een bepaalde stijl. Creativiteit, compositie en choreografie staan hier centraal.

dans 2de graad
Hierna dans je verder naar het eerste jaar van de derde graad. Deze richting duurt 3 jaar en heet ‘danslab derde graad’.
danslab 3de graad
dans 3.1, 3.2, 3.3

Je bouwt verder aan de klassieke ballettechniek. Oefeningen aan de barre en au milieu worden verfijnd met aandacht voor kwaliteit, lenigheid en kracht. Eveneens op het programma: dansantheid, muzikaliteit en repertoire. Vanaf de 3e graad is er eveneens de kans om - als optie - een uur pointes bij te volgen. We gaan daarbij dieper in op de klassieke techniek en in het bijzonder de pointestechniek.

Je beweegt en improviseert in een flow vanuit je ademhaling en natuurlijke lichaamsbewegingen. In deze stijl maken we veel gebruik van de zwaartekracht en leer je op ontelbare manieren over de vloer te bewegen. Hedendaags is een ongebonden stijl gebaseerd op het actie-reactie principe en vertrekt vanuit de eigenheid van elke danser.

Leerlingen kunnen vanaf de 3e graad uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Pré-compagnie. Dit is een voorbereidende les naar de specialisatie in de Compagnie. Er wordt sterk choreografisch, conceptueel en experimenteel gewerkt. Je werkt aan meerdere dansstukken en je doet meer podiumervaring op. Er wordt dieper ingegaan op stijlen als hedendaags en modern. Je gaat creatief aan de slag met bewegingen. Je krijgt een beeld van hoe een choreografie tot stand komt en je neemt deel aan het creatieve proces.

dans 3de graad
In de vierde graad kan je nog 3 jaar dans volgen. Dit heet, je raad het al, 'danslab vierde graad'.
danslab 4de graad
dans 4.1, 4.2, 4.3

creërend

In de 4de graad start je in de optie Creërend in de richting waarin je in de 3de graad bent afgestudeerd: klassieke dans of hedendaagse dans. De opleiding blijft breed waarbij techniek en artisticiteit centraal staan. Complexe bewegingen, technieken en veelzijdige choreografieën uit verschillende actuele dansstijlen zullen je prikkelen. De techniek wordt verder verdiept met draai- en springbewegingen en verplaatsingen. Performen, creëren en improviseren worden alsmaar belangrijker in dit stadium van de opleiding.

vertolkend

De optie Vertolkend Danser volgt op Creërend. Je krijgt repertoire aangereikt en je leert choreografieën en bewegingsfrasen aan om zo tot nieuw en eigen materiaal te komen. Het repertoire bestaat zowel uit bestaande choreografieën als choreografieën door de leerkracht gemaakt en aangeleerd.

Vanaf de 4e graad kunnen dansers voor de compagnie uitgenodigd worden. Dit valt onder specialisatie dans vanaf 4.2


De compagnie bouwt verder door op waar de pré-compagnie mee begonnen is. Hier ligt de nadruk nog meer op zelfontplooiing, groepswerk, deelnemen aan het maakproces. De leerlingen worden ondergedompeld in verschillende stijlen en verdiepen hun kennis van oa hedendaagse dans, danstheater en expressieve dans. Er wordt gewerkt vanuit een concept, verhaal waarin de leerlingen veel inspraak hebben. Ze zijn samen met de choreograaf medemakers. Alsook krijgen de dansers de kans om vaker op te treden.


Deze lessen staan onder leiding van Chloé Geers en Lien Verhaeghen. Maar worden aangevuld met externe choreografen en docenten om zo  voldoende voeling met het werkveld te houden.

 

dans hedendaags
dans specialisatie
je kan de richting danslab volgen in:
dans s.1, s.2

In de specialisatiegraad kun je nog twee jaar verder dansen in de Danscompagnie, zowel voor hedendaagse dans als klassieke dans. 

Alt