Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION

vanaf 15 jaar

Dans voor volwassenen

Is dansen altijd een droom geweest? Misschien heb je vroeger al eens les gevolgd.. Of ben je nieuwsgierig geworden? In onze academie organiseren we aparte danscursussen voor volwassenen.

Als je vroeger nooit gedanst hebt, start je in het eerste jaar danslab 2.1. Heb je wel al enige danservaring, dan bekijken onze leerkrachten in welk jaar je kan aansluiten. Er zijn afzonderlijke groepen voor onze volwassen dansers.

In de lessen wordt er gewerkt aan een stevige technische basis. Er is aandacht voor een goede lichaamshouding, lichaamsbewustzijn, lenigheid, kracht, ruimtegebruik, … Deze vaardigheden kan je gebruiken om leuke choreografieën uit te voeren en te ontwikkelen. Je leert een brede waaier aan actuele dansstijlen kennen. Centraal staan muzikaliteit, creativiteit en expressie. Je wordt hierin bijgestaan door professionele dansleerkrachten. Elk jaar zijn er toonmomenten voorzien. Tijdens deze optredens bundel je wat je geleerd hebt tot een mooie voorstelling.

2de graad

Danslab
4 jaar – 2 uur/week

We werken aan een stevige klassieke basistechniek, soepelheid en een goede lichaamshouding. Kernbegrippen zijn vanaf nu kracht, lenigheid en elegantie. We combineren dit met moderne aspecten uit hedendaagse dans: coördinatie, ruimtegebruik, grondwerk en improvisatie. Dit zit allemaal verweven in leuke choreografieën. Je leert improviseren en daarbij doe je een beroep op je eigen fantasie en creativiteit.

 

3de graad

In de tweede graad kon je proeven van de verschillende dansstijlen. Nu kies je voor de klassieke of hedendaagse richting. In beide richtingen worden zowel klassiek als hedendaags aangereikt, maar ligt de nadruk op de richtingkeuze van de leerling. De eigenheid van elke danser staat centraal en we ondersteunen je in het eigen creatieproces.

Danslab klassieke dans
3 jaar – 2,5 uur/week

Je bouwt verder aan de klassieke ballettechniek. Oefeningen aan de barre en au milieu worden verfijnd met aandacht voor kwaliteit, lenigheid en kracht. Eveneens op het programma: dansgevoel, muzikaliteit en repertoire. 

Vanaf de 3e graad is er eveneens de kans om - als optie - een uur pointes bij te volgen. We gaan daarbij dieper in op de klassieke techniek en in het bijzonder de pointestechniek.

Danslab hedendaagse dans
3 jaar – 2,5 uur/week

Je beweegt en improviseert in een flow vanuit je ademhaling en natuurlijke lichaamsbewegingen. In deze stijl maken we veel gebruik van de zwaartekracht en leer je op ontelbare manieren over de vloer te bewegen. Hedendaags is een ongebonden stijl gebaseerd op het actie-reactie principe en vertrekt vanuit de eigenheid van elke danser.

 

4de graad

In de vierde graad hoef je niet te kiezen tussen creërend of vertolkend danser, hier volg je beide richtingen. Je krijgt zowel klassieke als hedendaagse dans aangereikt, maar de focus zal liggen op de optie waarin je in de derde graad bent afgestudeerd. Je volgt gedurende 4 jaar 3 uur per week les.

Creërend danser

Danslab klassieke dans / danslab hedendaagse dans

De opleiding blijft breed waarbij techniek en artisticiteit centraal staan. Complexe bewegingen, technieken en veelzijdige choreografieën uit verschillende actuele dansstijlen zullen je prikkelen. De techniek wordt verder verdiept met draai- en springbewegingen en verplaatsingen. Performen, creëren en improviseren worden alsmaar belangrijker in dit stadium van de opleiding.

 

Vertolkend danser

Danslab klassieke dans / danslab hedendaagse dans

De optie Vertolkend Danser volgt op Creërend. Je krijgt repertoire aangereikt en je leert choreografieën en bewegingsfrasen aan om zo tot nieuw en eigen materiaal te komen. Het repertoire bestaat zowel uit bestaande choreografieën als choreografieën door de leerkracht gemaakt en aangeleerd.

 

specialisatie
 

choreografrie

Vanaf schooljaar 2024 - 2025 bieden we bij STAP ook de specialisatie choreografie aan. In deze opleding komen heel wat nieuwe elementen aan bod: het uitbouwen van improvisatie- en compositietechnieken en artistiek onderzoek, praktische en theoretische analyse van choreografieën en repertoirestudie.
Ook nieuw is het superviseren en visualiseren van een artistieke creatie, samen met het coachen van een groep dansers.