Volwassenenkoor

Het volwassenenkoor van de STAP wil zich uitdrukkelijk openstellen voor alle volwassenen die les volgen aan de academie.

Het koor is een muzikale en uiteraard ook sociale ontmoetingsplaats op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur, waar je kennis maakt met een gevarieerd repertoire voor gemengd koor.

Onder de leiding van Wim Berteloot wordt er gewerkt aan koorstemvorming, koorklank,
repertoirekennis, zanghouding… en uiteraard is er het plezier van het samen zingen; dat moet je
ervaren!

Ofwel ben je leerling zang – middelbare graad, en maak je sowieso deel uit van het koor, ofwel kies je
koor als alternatief voor samenspel of instrumentaal ensemble, ofwel wil je die koorervaring (vb. als
verlengstuk van AMV) wel opdoen, ofwel heb je gewoon zin om dit te proeven…

Schrijf je dan zonder aarzelen ook in voor het koor! Je bent er van harte welgekomen.