Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION

Schooljaar 23 - 24: wanneer starten de lessen?

 

Richtlijnen schoolstart MUZIEK (klassiek)

Klassikale vakken (MCV + GM, MCV 3GR, muziekinitiatie, muziekproductie, …):

- Alle lessen starten vanaf vrijdag 01/09. Volg je bijvoorbeeld les op woensdag, dan valt jouw eerste les op 6 september.
- De lessen MCV (klassiek) - 3e graad starten vanaf maandag 04/09.
- Eerste groepsles vioolinitiatie: woensdag 20/09.

Instrument: 

- De leerkracht neemt contact op om een lesmoment af te spreken tijdens de eerste week van september.
- Groepsles gitaar: de leerkracht neemt contact over de start van de lessen.

Groepsmusiceren: 

De leerkracht neemt contact op om een lesmoment af te spreken tijdens de eerste week van september.

- Strijkorkest: eerste repetitie op woensdag 06/09
- Kinderorkest: eerste repetitie op woensdag 06/09
- Schwoeng/Sing-In+/Sing In: eerste repetitie op zaterdag 02/09
- Majeur (volwassenen): eerste repetitie op dinsdag 05/09
 

Richtlijnen schoolstart MUZIEK (Jazz-Pop-Rock)

Instrument: 

Contactmoment op zaterdag 02/09 van 9.30 tot 12.30 uur.

MCV 3de graad:

- Jongeren: eerste les op woensdag 06/09.
- Volwassenen: eerste les op zaterdag 09/09.

Groepsmusiceren 3de graad:

- Jongeren: eerste les op woensdag 06/09.
- Volwassenen: contactmoment op zaterdag 02/09 van 9.30 tot 12.30 uur.

groepsmusiceren 4de graad:

- jongeren en volwassenen:  contactmoment op zaterdag 02/09 van 9.30 uur tot 12.30 uur.

- Het contactmoment gaat door in de concertzaal Jazz Pop Rock, Blinde Rodenbachstraat 23, Rumbeke.
- U kan ook zelf de leerkracht contacteren via voornaam.naam@staproeselare.be.
 

Richtlijnen schoolstart WOORD

Klassikale vakken (woordatelier, woordlab klassikaal, schrijver, …):

Alle lessen starten vanaf vrijdag 01/09. Volg je bijvoorbeeld les op woensdag, dan valt jouw eerste les op 6 september.

Individuele vakken:

De leerkracht neemt contact op om een lesmoment af te spreken of m.b.t. de eerste les.

extra informatie:

Leerlingen woordlab individueel 3.1 in Roeselare en Hooglede ontvangen een aparte mail in verband met het lesmoment. Toewijzingen gebeuren vanaf maandag 28/08 om 18 uur online. In alle andere vestigingsplaatsen neemt de leerkracht contact op.

Leerlingen woordlab individueel (toneel) 3.3 in Roeselare ontvangen een aparte mail in verband met het lesmoment. Toewijzingen gebeuren vanaf woensdag 30/08 om 18 uur online. In alle andere vestigingsplaatsen neemt de leerkracht contact op.

coördinatoren woord:

- 2e graad:  jeroen.spillebeen@staproeselare.be en shirley.sintobin@staproeselare.be
- 3e graad woordlab klassikaal en woordlab individueel (toneel) 3.3: 
   angelo.vercamp@staproeselare.be
- 3e graad woordlab individueel, woordlab individueel (voordracht) 3.3:
   siska.viaene@staproeselare.be
- 4e graad theater:  angelo.vercamp@staproeselare.be
- 4e graad verteltheater-stemregie:  siska.viaene@staproeselare.be

 

Richtlijnen schoolstart DANS

Alle lessen dans starten vanaf vrijdag 01/09. Volg je bijvoorbeeld les op woensdag, dan valt jouw eerste les op 6 september.

In de lessen dans wordt gewerkt met uniforme danskledij. Begin oktober wordt een pasweekgeorganiseerd waarbij u deze kledij kan passen en aankopen. In afwachting van deze pasweek is sportieve kledij aangewezen. U ontvangt hieromtrent meer informatie bij het begin van het schooljaar van de leerkracht.

 

inschrijvingsgeld: recht op korting?

Denk je in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingstarief?  Controleer het overzicht dat je hier op onze website terugvindt en bezorg ons zo snel mogelijk de vermelde bewijsstukken.

Beschik je over een vrijetijdspas? Vermeld dit bij de inschrijving.

Hou er rekening mee dat alle attesten ter rechtvaardiging van verminderingen ons ten laatste op 30 september moeten bereiken. 

Een belangrijke categorie van vermindering is bijvoorbeeld een tweede inschrijving uit eenzelfde gezin (leefeenheid) in SASK Roeselare. Je hoeft ons geen bewijs te bezorgen, maar breng ons wel op de hoogte.

Een ander vaak voorkomend voorbeeld is een tweede inschrijving uit eenzelfde gezin (leefeenheid) in een academie buiten Roeselare. Bezorg ons het inschrijvings- en betalingsbewijs van het volledige tarief.