Leerlingen

Onze academie wil de creativiteit en mogelijkheden van elke leerling op een professionele en persoonlijke manier verder stimuleren en helpen ontwikkelen.

Vanaf de kleuterleeftijd laten we je op een speelse manier dans en muziek ontdekken en verkennen. Eens je in de basisschool zit, leer je zelf een instrument bespelen, goed zingen, correct spreken, toneel spelen of dansen in groep. Jongeren kunnen zich verder in deze richtingen bekwamen, kunnen de Pop & Jazz-richting verkennen,
zelf poëzie schrijven...

Ook volwassenen kunnen zich bij ons creatief uitleven. Je hebt geen vooropleiding nodig om te starten in de richting van je keuze. Heb je die voorkennis wel, dan zoeken we samen met jou welk lessenparcours je kan volgen.

We nodigen je bij deze van harte uit om samen met ons op verkenning te gaan in de wereld van de podiumkunsten.