Historiek

19e eeuw

Reeds in de 19de eeuw ondernamen twee plaatselijke, concurrerende harmonieën pogingen tot het oprichten van eigen muziekscholen. Dit ontaardde tussen 1875 en 1884 in een mini-schoolstrijd tussen de liberalen en de katholieken. Lang bleven deze scholen dus niet bestaan. Een nieuw initiatief ontstond na wereldoorlog I.

Onder impuls van priester Arthur Dumortier werd een comité samengesteld dat de steun had van het gemeentebestuur. Het eerste ambt van directeur werd door dhr. Joseph Hanoulle, pianoleraar aan het Klein-Seminarie, waargenomen.

Vrije Muziekschool

Op 19 december 1921 werden zowel de officiële oprichting, de statuten als het schoolreglement van de Vrije Muziekschool door het gemeentebestuur goedgekeurd.
Enkele belangrijke stappen in de evolutie en de uitbouw van de academie:

  • De oprichting van een woordafdeling in 1942
  • De uitbreiding met het kunstvak slagwerk in 1949
  • De oprichting van een afdeling muziekpedagogie, onder leiding van dhr. Marcel Andries, in 1954.

Hiermee zorgde de academie voor een opleiding van muziekleraars voor West-Vlaamse vrije middelbare scholen. De kostprijs van deze opleiding was zeer hoog, zowel voor de school als voor de cursisten. De afgestudeerden kregen een 'bekwaamheidsdiploma tot het geven van muziekopvoeding aan de vrije instellingen voor middelbaar en technisch onderwijs'

- De uitbreiding binnen de studierichting Woord met vakken als toneel en bewegingsleer vanaf 1955. In die jaren bestond ook een samenwerking met het Klein-Seminarie.

Stedelijke Academie Adriaan Willaert Academie voor Muziek, Woord en Dans

De Vrije Muziekschool van Roeselare werd in 1961 onderdeel van het Stedelijk Onderwijs. Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 'Adriaen Willaert' is van dan af de nieuwe benaming. Een merkwaardig feit is dat tussen 1955 en 1960 de school de titel 'conservatorium' droeg.

De opeenvolgende directeurs waren, na Josephe Hanoulle, dhr. Kamiel D'Hooghe (1964-1967), dhr. Antoon Vercruysse (overgangsdirecteur ad interim gedurende 1 jaar), dhr. Jaak Maertens (1968-1998) en dhr. Freddy Coppé, die op zijn beurt (in 2006) het directeurschap overdroeg aan dhr. Dirk Lievens.

Het aantal leerlingen nam sinds de oprichting gestaag toe, mede als gevolg van de oprichting van vele filialen en wijkafdelingen. De infrastructurele noden en de budgettaire beperkingen van de jaren vijftig zouden een mogelijke oorzaak kunnen zijn van de overgang van vrij naar gemeentelijk onderwijs.
Na een lange periode van zoeken en plannen bekwam de academie in 1987 een eigen, autonoom gebouw, wat resulteerde in een verdere, sterke positionering als academie voor de regio. De academie A. Willaert is inmiddels overigens één van de grootste academies van Vlaanderen wat betreft het leerlingenaantal.

STAP - Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert

Op 18 maart 2013 keurde de Gemeenteraad de naamsverandering goed. De Stedelijke Academie Adriaan Willaert, de Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt voortaan Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert genoemd. Kortweg STAP. Er lagen heel wat uitdagingen in het vinden van een nieuwe naam. Naast de rijke geschiedenis van de academie en de verbinding met de naam Adriaan Willaert, was ook het herbergen van de drie studierichtingen muziek, woord en dans onder één naam niet gemakkelijk. Daarnaast moest de naam uitspreekbaar zijn en in een logo te vatten. De nieuwe naam belichaamt dat de academie is geëvolueerd tot een open, vernieuwende school die voorziet in een degelijke opleiding in de podiumkusten, voorstellingen en concerten en tal van samenwerkingsverbanden.

Adriaan Willaert blijft verbonden met de academie

Er werd bewust gekozen om de naam van de academie te blijven verbinden met de figuur van Adriaan Willaert. Naast de verbondenheid in de naam, werden ook de Adriaan Willaert- prijzen in het leven geroepen. Deze prijzen worden tijdens het laureatenconcert op het einde van het schooljaar uitgereikt aan de meest verdienstelijke leerlingen.

Wil je meer weten over de persoon van Adriaan Willaert, ga dan naar de speciale website over Adriaan Willaert.