laatste update:  14/09/2021

(1) Jouw kind / jij had een laagrisicocontact in STAP

De regels voor laagrisicocontact zijn voor alle leeftijden hetzelfde:

  • Je kan verder les volgen.
  • Je hoeft je niet te laten testen.
  • Wees opmerkzaam voor symptomen.

 

(2) Jouw kind / jij had een hoogrisicocontact in STAP


=> en je bent jonger dan 12 jaar

Wat is een hoogrisicocontact voor een leerling jonger dan 12 jaar?

-  Er zitten minstens 2 positief geteste leerlingen in je klas.

OF/EN

-  De leerkracht test positief op covid-19 en heeft langer dan 15 minuten contact gehad met de leerling op minder dan 1,5 meter afstand (waarbij minstens één van beiden geen mondmasker droeg).

Wat moet een leerling jonger dan 12 jaar doen?

-  Je neemt contact op met het leerplichtonderwijs.  Je laat hen weten dat je een hoogrisicocontact gehad hebt in STAP.  Het is belangrijk dat zij hiervan op de hoogte zijn.

-  Je neemt contact op met je huisarts en laat je zo snel mogelijk testen.
   *  Is je test negatief?  Dan neem je op dag 7 na het laatste risicocontact opnieuw een coronatest af.  Als deze test opnieuw negatief is, dan mag je uit quarantaine.
   *  Is je test positief?  Lees dan (3).
 

=> en je bent ouder dan 12 jaar

Wat is een hoogrisicocontact voor een leerling ouder dan 12 jaar?

-  De leerling had contact met een positief getest persoon, minstens 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand (waarbij minstens één van beiden geen mondmasker droeg).

Wat moet een leerling ouder dan 12 jaar doen?

Ben je al twee weken volledig gevaccineerd?

Laat je zo snel mogelijk testen!  Je mag uit quarantaine na een eerste negatieve test.
Let wel:  we hebben een vaccinatiebewijs en een bewijs van negatieve test nodig om deze mogelijkheid te geven.

Ben je (nog) niet gevaccineerd?

Neem contact op met je huisarts en je laat je zo snel mogelijk testen.  Is je test negatief?  Dan neem je op dag 7 na het laatste risicocontact opnieuw een coronatest af.
Als deze test opnieuw negatief is, mag je uit quarantaine.  Is je test positief?  Lees dan (3).

(3) Personen met een bevestigde COVID-19 infectie

Ik heb een positieve test afgelegd.

Je hebt een positieve coronatest afgelegd.  Hierdoor moet je een periode in isolatie.

Wat moet ik doen?

De isolatie duurt 10 dagen na het begin van de symptomen, op voorwaarde dat je gedurende de laatste 3 dagen geen koorts hebt gehad én de symptomen aanzienlijk verbeterd zijn.

Indien je geen symptomen hebt, dan duurt de isolatie tot 10 dagen nadat de test werd afgenomen (dag van de test = dag 0).

Opgelet:

Ben je een ernstig immuungecompromitteerde of ben je in intensieve zorgen beland door COVID, dan zijn de regels anders.  Neem dan zeker contact met ons op.